Neděle, Duben 22, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

hdr mr izs


image image image image
ZBK JmK ČR Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR byla u začátků záchranářské kynologie v České republice, potažmo v bývalém Československu. Tato organizace byla založena v roce 1975 a od té doby funguje nepřetržitě již 36 let.
KZJ ČR Historie Kynologické záchranné jednotky ČR se začala odvíjet v roce 1989 založením Záchranné brigády kynologů města Brna, která byla v letech 1997 – 2005 součástí Svazu záchranných brigád kynologů ČR.
SZBK ČR Svaz záchranných brigád kynologů ČR je členěn do regionálních brigád, rozložením totožných s územním uspořádáním krajů. Tyto brigády fungují na území jednotlivých regionů zcela samostatně.
Horská služba ČR Po vzoru alpských zemí a kolegů ze slovenských hor začala i Horská služba u nás využívat záchranářských psů pro vyhledávání lidí z lavin.

Aktuální informace

Výsledky

MČR IZS - Aktuální informace

TEAM No.

SURNAME

NAME

STATE/ORGANIZATION

SUMA BODY

Výsledný čas

Pořadí

1

Smějová

Veronika

ZÚ HZS ČR Hlučín

1300

1:55:15

4

Nedojedlý

Martin

ZÚ HZS ČR Hlučín

2

Dědinová

Jitka

SZBK ČR

400

2:00:00

10

Klemšová

Eva

SZBK ČR

3

Kramolišová

Naděžda

MP Ostrava

1300

1:49:50

3

Kučera

Miloslav

MP Ostrava

4

Oliva

Milan

ZBK JmK ČR

600

1:57:18

9

Vlachová

Lenka

ZBK JmK ČR

5

Samlíková

Regina

KZJ ČR

900

2:00:00

8

Chmelová

Šárka

KZJ ČR

6

Málek

Pavel

Horská služba ČR

1400

1:48:57

2

Rydval

Aleš

Horská služba ČR

7

Linda

Petr

MP Praha

1500

1:20:26

1

Štrach

Filip

MP Praha

8

Kwiecien

Lukasz

SFS Poland

1100

1:52:30

7

Gajda

Pawel

SFS Poland

9

Hynek

David

HZS ČR

1200

1:31:59

5

Willaschek

Martin

HZS ČR

10

Liška

Petr

Policie ČR

1100

1:39:35

6

Šimek

Miroslav

Policie ČR

Pořadí jednotlivci:

Sutiny

1. Petr Linda, MP Praha

2. Pawel Gajda, SFS Poland

3. Veronika Smějová, ZÚ HZS ČR Hučín

Plochy

1. Filip Štrach, MP Praha

2. Aleš Rydval, Horská služba ČR

3. Miloslav Kučera, MP Ostrava

 

 

Propozice

MČR IZS - Aktuální informace


Pátek 23.9.

do

16.00

17.00

Příjezd, prezence účastníků a veterinární přejímka psů

Slavnostní zahájení

18.00

19.00

Porada vedoucích družstev

21.00

04.00

Provádění jednotlivých disciplín soutěže – noční část

Sobota 24.9.


8.00

16.00

Provádění jednotlivých disciplín soutěže – denní část

16.30

18.00


Slavnostní ukončení a vyhlášení výsledků

Společenský večer

Neděle 25.9.

do

10.00

Odjezd účastníků
Ředitel soutěže: plk. Ing. Jiří Šlechta

Hlavní rozhodčí: Gustav Hotový


Rozhodčí plochy: mjr. Bc. Roman Končel, Miroslav Švestka

Rozhodčí sutiny: Josef Žalud, mjr. Ing. Martin Červenka, DiS


Provádění disciplín a bodování bude dle zápisu z jednání komise


   

Organizační zajištění Mistrovství záchranných psů, psovodů složek IZS

Zápis z jednání odborné kynologické komise, Praha, 26. července 2011

Termín akce: 23. – 25. 9. 2011

Místo konání: Sportovní areál Benedikt, Rekreační 1048, 434 01 Most

Funkcionáři: plk. Ing. Jiří Šlechta, MV GŘ HZS ČR – ředitel soutěže
Gustav Hotový – hlavní rozhodčí soutěže
Mgr. Jiří Zeman – hlavní pořadatel soutěže

Účastníci soutěže:

Celkem 11 tříčlenných kynologických týmů nominovaných zástupcem v OKK, z toho 1 zahraniční kynologický tým (Polsko).

Nasazení týmů:

Každý tým bude provádět jedno denní a jedno noční nasazení. Prostor pro sutinové vyhledávání budou tvořit tři vedle sebe samostatně stojící objekty. Prostory pro sutinové a plošné vyhledávání budou vždy vedle sebe a soutěžící budou provádět činnost současně na obou pracovištích (1. kynolog na sutině, 2. kynolog na ploše), pro které bude stanoven stejný časový limit.

Rozhodčí – posuzování:

Stanoven bude jeden hlavní rozhodčí soutěže a další čtyři rozhodčí pro dané sektory, jejichž úkolem bude posuzovat činnost kynologických týmů přímo v jednotlivých sektorech. OKK jmenovala tyto rozhodčí – hl. rozhodčí soutěže p. Hotový, sektorový rozhodčí – p. Žalud, p. Švestka, p. Končel, p. Červenka.

Přihlášení týmů:

Do 10. 8. 2011 potvrdit účast za organizaci, do 22. 8. 2011 stanovit jmenný seznam týmu na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Kritéria pro posuzování:

1) Rozhodujícím kritériem je nález všech osob (figurantů) v daném prostoru vyhledávání – sutiny i plochy.

2) Dalším kritériem je čas při nálezu všech osob v daném prostoru vyhledávání.

3) Pokud tým nenajde určený počet osob, zapisuje se celý časový limit stanovený pro vyhledání.

4) Počet nalezených osob v denním i nočním nasazení se pro tým sčítá, stejně jako doba vyhledávání.

5) V případě rovnosti nálezu osob a doby vyhledávání rozhoduje časový nález poslední osoby.

6) Při nahlášeném druhém falešném nálezu se ukončuje činnost člena týmu v daném denním či nočním nasazení.

7) Při vzniklém napadení figuranta psem se činnost člena týmu v daném nasazení ukončuje a počet nalezených osob se anuluje. O tomto rozhoduje rozhodčí na daném úseku po poradě s ostatními rozhodčími.

Předseda OKK v souvislosti s pořádáním této akce zmínil možnost prezentace každého kynologického týmu v průběhu soutěže formou různých přednáškových bloků, banerů s fotografiemi, ukázek techniky a technických prostředků apod.

Členové OKK jednomyslně schválili a pověřili p. Žaluda k jednání s Městskou policií Ostrava v souvislosti s účastí jejich organizace na předmětném mistrovství.

Zástupce OKK za SDH Hejnice sdělil, že se nebudou účastnit soutěže vzhledem k nedostatku finančních prostředků.


   

Základní informace


ZÁCHRANNÁ KYNOLOGIE V ČR

Posláním kynologů záchranářů je vycvičit elitního psa „záchranáře“, který je mnohdy jediným prostředkem k záchraně lidských životů při živelných a průmyslových katastrofách.

Kvalitně připravený pes je schopen nahradit až 50 osob potřebných k hledání ztracených dětí v nepřehledných a těžko přístupných terénech.

Abychom získali takto schopné kynologické týmy, musí psovodi se psy projít velice náročným a zdlouhavým procesem:


  • Nácvik psychické odolnosti psa
  • Fyzická příprava psa i psovoda
  • Trénink specifických činností – slaňování, vrtulník, ohně, dýmy, chemické látky, plyn
  • Výjezdy po vhodných objektech ke cvičení po celé ČR
  • Absolvování mnoha kurzů, zkoušek, závodů apod.


Teprve po několika letech takto náročného výcviku, který stojí téměř 1.000.000,- Kč, se ukáže, zda daný pes má všechny potřebné vlastnosti obstát při tak náročné práci a může být zařazen mezi profesionální složky integrovaného záchranného systému.

SEARCH AND RESCUE 
CZECH REPUBLIC

VÝCVIK ZÁCHRANNÝCH
TÝMŮ V ČR

ATESTOVANÍ 
KYNOLOGOVÉ

Občanské sdružení SAR CZ se zabývá informační, organizační a další podporou složek pro pátrací a záchranné akce a využitím záchranářské kynologie v rámci integrovaného záchranného systému. V této problematice také úzce spolupracujeme s MV-GŘ HZS ČR, Masarykovou univerzitou v Brně a organizacemi zabývajícími se výcvikem záchranářských psů.
Výcvik psů v reálných podmínkách je důležitý především pro udržení vysoké úrovně připravenosti a neustálého zdokonalování činnosti těchto záchranných týmů, které jsou v mnoha případech jediným prostředkem k včasnému nalezení pohřešované nebo zavalené osoby, a to jak při zásazích na území České republiky, tak při mezinárodním nasazení.
Tito kynologové jsou po úspěšném ukončení výcviku a složení atestačních zkoušek nadále využíváni k záchranným a vyhledávacím pracím v rámci integrovaného záchranného systému v ČR nebo v rámci tzv. USAR odřadu v zahraničí (více na www. usar.cz).TERMÍN AKCE

23.– 25. 09. 2011

MÍSTO KONÁNÍ AKCE

GPS:
50°29'34.083"N,
13°40'14.068"E

BENEDIKT
provozovatel: OBEX MOST, s. r. o.
Rekreační 1048
434 01 Most
http://www.benediktmost.cz

INFORMACE O AKCI

Podrobné informace o akci, průběhu i výsledcích budou průběžně uveřejňovány na těchto stránkách.

NABÍDKA PRO SPONZORY

Uvedení sponzora na webovém portálu
SAR System CZ a na všech oficiálních programech a výsledkových listinách,
umístění reklamního banneru případně jiné formy prezentace v místě konání akce.
Zobrazit místo MČR IZS 2011 na větší mapě


   

Translation

Czech English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish

Partneři:


Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele