Pondělí, Únor 19, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

Záchranná kynologie v ČR

Knihovna - Odborné publikace

Hodnocení uživatelů: / 6
NejhoršíNejlepší 

Česká národní bibliografie (ČNB):

Kolektiv autorů odborné kynologické komise MV - Generálního ředitelství HZS ČR. Metodika sutinového vyhledávání s využitím záchranářských psů. Vyd. 1. Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2005. 40 s. Dostupné z WWW: <http://www.hzscr.cz/soubor/metodika-sutiny-vyhledavani-psi-pdf.aspx>. ISBN 80-86640-38-8.

MAKEŠ, Vladimír. Vyhledávání osob kynologickými pátracími týmy. Vyd. 1. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. 136 s. ISBN 978-80-7385-065-4. Publikaci lze získat na SPBI.

Psi záchranní. Praha : Č. kynologická jedn., 1950. 18 s.

 

Jednotná informační brána (JIB):

JOZÍFOVÁ, Kristýna. Vývoj a současný stav kynologické záchranné služby v ČR. Praha, 2009. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce Mgr. Ing. Miloš Fiala, Ph.D..

SEDLÁK, Jaroslav. Brácha pes : v běhu života od prostého kamarádství k zachránci člověka. České Budějovice : Jihočeská záchranná brigáda, 2006. 151 s.

 

THESES

HONČÍK, Václav. Příprava psa pro nasazení při mimořádné události (zemětřesení, povodně, lavina, vyhledání výbušnin). Č. Bud., 2008. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta. Vedoucí práce Ing. Daniel Sedlák.

KAFKA, Jakub. Možnosti kynologie při řešení mimořádných událostí. Ostrava, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Vladimír Makeš.

LACEK, Martin. Právní aspekty využití psa v ozbrojených složkách. Brno, 2009. 69 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce JUDr. Jana Jurníková, Ph.D..

LAŇKA, Miloslav. Využití služebního psa v oblasti Integrovaného záchranného systému. Č. Bud., 2010. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta. Vedoucí práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D..

MAKEŠ, Vladimír. Kynologie ve složkách integrovaného záchranného systému. Ostrava, 2004. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce doc. Dr.Ing. Šenovský Michail.

MAKEŠ, Vladimír. Plošné vyhledávání osob kynologickými pátracími týmy. [s.l.], 2006. 68 s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Vedoucí diplomové práce Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák. Publikaci lze získat na SPBI.

MALÍK, Ondřej. Využití kynologů v rámci zásahů IZS. Ostrava, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce doc. Ing. Smetana Marek, Ph.D..

MRÁČKOVÁ, Miroslava. Pes jako významná součást Integrovaného záchranného systému. Brno, 2008. 23 s. Seminární práce. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu . Dostupné z WWW: <http://www.02.working-dogs.eu/_dok_knihovna/Mrackova_STC.pdf>.

PODLESNÁ, Magdaléna. Použití a pracovní režim psů v záchranářské a služební kynologii. Ostrava, 2008. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Vladimír Makeš.

SMĚLÁ, Jitka. Role záchranářských a canisterapeutických psů v Integrovaném záchranném systému v ČR. Č. Bud., 2008. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D..

ŠVESTKOVÁ, Veronika. Teoretické a praktické vzdělávání kynologa záchranáře a jeho postup pro zařazení do IZS. [s.l.], 2008. 77 s. Vedoucí absolventské práce mjr. Ing. Martin Červenka, DiS. Vyšší odborná škola zdravotnická. Dostupné z WWW: <http://www.02.working-dogs.eu/_dok_knihovna/Absolventska_prace_komplet.pdf>

VLACHOVÁ, Jana. Návrh inovace managementu využití cvičených psů v rámci Integrovaného záchranného systému. Praha, 2009. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra společenských věd. Vedoucí práce RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc..

 

Kompletní rešerše:

Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele