Pondělí, Únor 19, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

Co je to GDACS?

Články - Informační systémy

Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 

gdacsInformační systémy mohou mít různou podobu. Jednou z velice zajímavých webových aplikací je i GDACS - The Global Disaster Alert  and Coordina­tion System (Globální systém varování před kata­strofami)- systém, který byl zřízen v roce 2004 pod UN-OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Af­fairs - OSN Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí) a je podporován ECHO (Humanitarian Aid Department of the European Commission - Odbor humanitární pomoci Evropské komise).

Jedná se o internetový systém, který kombinu­je již existující internetové informační systémy o katastrofách a má za úkol usnadnit koordinaci mezinárodních reakcí během pomocné fáze, při a těsně po katastrofě. Systém GDACS poskytu­je varovná hlášení o živelných pohromách z ce­lého světa v reálném čase a následně i nástroje usnadňující koordinaci, včetně mediálního moni­torování, mapových katalogů a vytvoření virtuáln­ího centra v místě operační koordinace.

Systém je aktivován při větších přírodních, tech­nologických a ekologických katastrofách, kte­ré přesahují možnosti postiženého státu a bude vyžadována mezinárodní pomoc. Varování před katastrofami jsou spouštěna buď automaticky (po monito­rování) nebo prostřednictvím Virtual OSOCC (Virtual On-Site Operations Coordinati­on Centre), který zaznamená významnější katastrofu. Virtu­al OSOCC je hlavním zdrojem informací pokud je katastrofa významná pro mezinárodní subjekty, tzn. že je zapotřebí pomoc ze strany některé z organizací jako je UNDAC (The United Nations Disaster Assessment and Coordi­nation), INSARAG (International search and res­cue advisory group) nebo UN-CMCoord (United Nations Civil-Military Coordination). Tento hlavní zdroj informací je pouze pro předem určené a registrované členy některého z výše uvedených záchranných a koordinačních týmů a proto zaručuje vysokou úroveň a spolehlivost uveřejňovaných informací. Naproti tomu registrace do GDACS je otevřená po vyplnění registračního formuláře. K čemu by to pro normálního člověka mohlo být?

 

 

Pokud se rozhodnete pro cestu do některé země, která je často postižena živelnou katastrofou, tento systém vás může včas varovat před hrozícím nebezpečím. Registrovaný uživatel si může nastavit zasílání varovných zpráv pro jakoukolii ze tří úrovní ohrožení a tyto zprávy můžete dostávat jak na e-mail, tak i pomocí SMS přímo do mobilního telefonu. Žádný systém vás v současné době neupozorní den dopředu na přírodní katastrofu, je ovšem dobré dopředu vědět, kdy je například vyhlášena evakuace, v jaké oblasti a proč a za spolehli­vost uve­dených informací mluví i fakt, že tento systém používají i členové USAR (Urban Search and Rescue)Teamu České republiky.

 

 

blog comments powered by Disqus

Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele