Pondělí, Únor 19, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

Destruction 2010 - příprava na CZERTifikační cvičení USAR CZ

Články - SAR

Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

Ve dnech 23. - 26. června se v Komořanech na Mostectu konalo mezinárodní setkání kynologů s názvem DESTRUCTION 2010. To navazovalo na cvičení vyhledávacího a záchranného odřadu USAR CZ, jež je jedním z modulů Czech Emergency Response Team (CZERT), které začalo o den dříve.

Tento záchranný odřad spadá pod MV-generální ředitelství HZS České republiky. Cílem cvičení bylo sladit jednotlivé činnosti zasahujících a rovněž navázat kontakty mezi jednotlivými účastníky. USAR CZ respektive jeho takzvaná těžká část Heavy USAR CZ se celý rok připravuje na hlavní prověrku letošního roku, říjnové certifikační cvičení v Ostravě, které přijedou mimo jiné posoudit i zástupci INSARAG a OSN.

Imaginární muslimský stát Komořansko požádal dne 22. 6. Českou republiku o humanitární pomoc po ničivém zemětřesení. Na pokyn generálního ředitele HZS byl aktivován USAR CZ v Praze a Ostravě o celkovém počtu 67 záchranářů, včetně deseti psovodů oprávněných k mezinárodním operacím a dvou lékařů z brněnské úrazové nemocnice. Povolaní psovodi se sjeli z celé České republiky a zastupovali tyto domovské organizace: Městská policie Praha, Městská policie Ostrava, SDH Hejnice, SZBK a ZBKJmk.

Příprava a nakládání veškerého materiálu na transportní vozy začala již v brzkých ranních hodinách na strašnické stanici HZS. Odtud se také všichni záchranáři vydali na pomoc postižené zemi. Nejprve však museli projít lékařskou prohlídkou a psi veterinární kontrolou. Nedílnou součástí byla kontrola potřebných dokladů jako jsou cestovní pasy, mezinárodní očkovací průkazy  atd.  Již zde se projevil drobný problém a to s nedostatečným počtem kopií osobních dokladů. Ten byl ovšem rychle odstraněn zodpovědnou osobou za doklady celé výpravy a kopie byly dodělány.

Jak jsem se již zmínil, jednalo se o cvičení, takže kontroly a přípravy probíhaly s rozvahou a pečlivostí. Zkrátka tak, aby v případě ostrého výjezdu vše klapalo podle předem naučených postupů a nikoho nemohla překvapit nová či nezvyklá situace. Součástí příprav byla i presentace nedávno uskutečněného cvičení belgických a dánských záchranářů, na které velitelé demonstrovali nejen nová zajímavá řešení, ale také chyby, kterých bychom se měli při plnění úkolů vyvarovat, zejména pak při dodržování bezpečnosti práce. Rovněž jsme tak měli možnost alespoň zprostředkované vidět, jak se cvičí v zahraničí.

Další problém na sebe ale nenechal dlouho čekat. Ostravští psovodi měli cestou do Prahy reálnou dopravní nehodu. Odjezd kolony na místo určení se díky tomu zpozdil, ale jak je patrné, i s touto možností se musí počítat.

Na dvacátou hodinu byl vyhlášen nástup všech cvičících, na kterém byl přečten rozkaz generálního ředitele. Zhruba o hodinu později se rozjela kolona asi 25 aut směrem k Mostu, tedy k imaginární zemi Komořansko. Místo po ničivém zemětřesení představovaly zbořené administrativní objekty v areálu povrchového dolu Jana Šverma u Komořan západně od Mostu. Přechod přes pomyslné hranice nebyl pochopitelně nijak hladký, což se dalo v případě muslimského státu očekávat. Kromě toho, že bylo nutné prokázat znalost angličtiny při žádosti o vízum, odmítala země Komořansko vpustit na své území záchranáře s americkým vízem v pase. Po celou dobu kolonu záchranářských aut hlídali ozbrojenci druhé země. Vše se vyřešilo až s příjezdem našeho diplomatického zástupce. Po dvou a půl hodinách se kolona mohla rozjet k vytipovanému místu vzdálenému necelý jeden kilometr za poničeným městem.

Zatímco většina členů týmu stavěla za ranního rozbřesku tábor, skupina specialistů vyrazila do města na triage objektů. Pojmem „triage“ se rozumí třídění budov podle naléhavosti průzkumu. To znamená, že specialisté určí, v kterých budovách je nejpravděpodobnější výskyt žijících osob a zde pochopitelně začnou první záchranné práce.

O páté hodině ranní zazněla z vysílačky první zpráva z města. Jsou vyžadovány první záchranné týmy včetně kynologů. Zprávy se postupně množí a týmy odjíždějí dělat to, proč sem přijely – HLEDAT A ZACHRAŇOVAT. V táboře zůstává jen potřebné množství personálu důležité pro dostavění a chod tábora.

Po příjezdu na místo začíná ustupující tma poodhalovat město po zemětřesení. Psi jsou sice připravování na podobných terénech, nicméně tento je opravdu realistický. Budovy nebyly zcela zbourány, ale strženy. Díky tomu vznikla sutina připomínající budovu po skutečném zemětřesení. Hned v úvodu se ukazuje, proč je takovéto cvičení důležité. Třecí plochou mezi velitelem technické části  a kynology je taktika prvotního prohledání. Někteří psovodi považují za vhodné nejdříve sutinu prohledat za pomoci psů a pak lidmi, kdežto velitel technické části má opačný názor. Po opětovném zhodnocení situace se velitel ostravských kynologů Petr Klega, jakožto jeden z nezkušenějších kynologů, přiklání k názoru techniků. Efektivnější bude, když nejdříve sutinu prohledají hasiči a až poté psi.

Jelikož jsme se neustále nacházeli na muslimském území, bylo nutné striktně dodržovat stanovený řád a neopouštět svévolně tábor. Součástí cvičení byla rovněž evakuace tábora z důvodu požáru, který vypukl zrovna ve chvíli, kdy se kynologové se svými psy chystali k odpočinku po více jak třiceti hodinách pohotovosti.

Nasazení HUSARu bylo ukončeno ve středu 23. 6. po devatenácté hodině. V tu dobu již do tábora najížděla další početná skupina kynologů, jež následující dny pokračovala v prohledávání sutin podle stejné legendy. Formou soutěže totiž na cvičení navazovalo Mezinárodní klasifikované setkaní kynologů za účasti 17 dvojčlenných týmů, které representovali tuzemské organizace: Městská policie Praha, Horská služba, USAR CZ, ZBK JMK ČR, SZBK ČR, KZJ ČR, SDH Hejnice. Dále byly na akci silně zastoupeny i zahraniční složky, konkrétně THW – Německo, PCSARS – Maďarsko, Policajný zbor – Slovensko, State Fire Servise – Polsko. Soutěž probíhala ve dvoučlenných družstvech, na které čekala tři nasazení. Denní prohledávání sutiny spojené s překonáním výškového rozdílu pomocí traversu, dále noční prohledávání sutiny a na závěr terénní prohledání okolí sutiny. Celkem dvojice K-9 týmů hledala 16 osob. Stupně vítězů obsadili z větší části psovodi Městské policie Praha. Konečné výsledky byly vyhlášeny v sobotu dopoledne na slavnostním ukončení.

1. místo
Jaroslav Filip, Sat (dobrman), Městská policie Praha
Petr Linda, Arpád Aibara (border kolie), Městská policie Praha

2. místo
Filip Štrach, Gryson Mi-Ji (belgický ovčák malinois), Městská policie Praha
Miloslav Čeněk, Fábio ze Slovanského domu (německý ovčák), Městská policie Praha

3. místo
Lenka Vlachová, Barny (border kolie), ZBK JMK ČR
Veronika Švestková, Armin Malimit (belgický ovčák malinois), USAR CZ

Pro účastníky cvičení to byla jistě velká příležitost naučit se správnému rozhodování při volbě taktických postupů, zhodnotit situaci v místě nasazení, komunikovat s technickou částí odřadu a zejména být platným členem jednotky. V případě vyslání do zahraničí reprezentují příslušníci záchranného a vyhledávacího odřadu Heavy USAR CZ Českou republiku a státní kasu to stojí nemalé finanční náklady. Proto se od nich pochopitelně očekává bezchybnost a 100% nasazení.

Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele