Pondělí, Únor 19, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

Zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací

Články - SAR

Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
seznam článků
Zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací
Postup a rozhodovací proces při nasazení
Rozhodující faktory pro vyslání jednotky
Případy zapojení ČR
Zásady pro vytváření odřadů HZS ČR
Zřícené budovy, zemětřesení
USAR odřad
Všechny strany

hasiciZapojování ČR do mezinárodních záchranných operací a poskytování humanitární pomoci do zahraničí

Humanitární pomoc České republiky

Poskytování humanitární pomoci je nedílnou součástí zahraniční politiky České republiky (ČR). Humanitární pomoc je do zahraničí poskytována podle naléhavosti situace a potřeb postiženého státu, podle možností ekonomiky, disponibilních zdrojů státního rozpočtu, v souladu se zásadami a rezolucemi mezinárodního společenství a s vlastními prioritami a zájmy.

Náklady spojené s poskytováním humanitární pomoci do zahraničí se hradí z příslušné kapitoly státního rozpočtu, spravované Ministerstvem zahraničních věcí. Například na rok 2009 byla pro tyto účely vyčleněna částka 85 mil. Kč.  

O uvolnění finančních prostředků z této kapitoly státního rozpočtu rozhoduje v závislosti na povaze katastrofy ministr zahraničních věcí v dohodě s ministrem vnitra, a to do výše 5 mil. Kč. O uvolnění finančních prostředků nad 5 mil. Kč v jednotlivém případě musí rozhodnout vláda na základě návrhu ministra zahraničních věcí.

Právní úprava a institucionální zajištění poskytování humanitární pomoci do zahraničí

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí spolu při poskytování humanitární pomoci do zahraničí úzce spolupracují, což vyplývá především ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IZS). Zákon o IZS je zároveň základní právní normou, podle které se řídí zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací a poskytování humanitární pomoci do zahraničí. Tímto zákonem je Ministerstvu vnitra dána pravomoc rozhodovat v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí o humanitární pomoci poskytované státem do zahraničí. V zákoně o IZS je dále určeno, že úkoly Ministerstva vnitra na tomto poli plní MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Některá důležitá pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací jsou následně stanovena prováděcím předpisem k zákonu o IZS, konkrétně nařízením vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.

Rozpracování těchto pravidel lze pak nalézt v celé řadě dalších dokumentů a předpisů, zejména v usneseních vlády, usneseních bezpečnostní rady státu a v pokynech generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR. 

Formy humanitární pomoci

Z obecného hlediska lze hovořit o následujících formách okamžité humanitární pomoci:

  • záchranářská (záchranná jednotka),
  • materiální,
  • finanční,
  • poradenská,
  • kombinovaná.Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele