Neděle, Duben 22, 2018
   
Text

Vyhledávání AJAX

International meeting of USAR K-9

Online události

Supporting this meeting

partneri

IV. Mezinárodní pracovní setkání kynologických týmů USAR odřadů

Články - Záchranná kynologie

Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

Ve dnech 13. – 16. června 2012 se v lokalitě bývalého výrobního závodu v Kaznějově uskutečnilo IV. Mezinárodní pracovní setkání kynologických týmů USAR odřadů, které organizovalo MV – generální ředitelství HZS ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR“). Celá akce byla nosně zaměřena na praktické nasazování psovodů se psy předurčených k vyhledávacím a záchranným pracím. Námětem cvičení bylo zřícení převážné většiny budov městské zástavby vlivem seismického jevu – zemětřesení. Ve městě Vitacit došlo k silnému poškození továrny na výrobu průmyslových a vojenských výbušnin, jehož součástí bylo i zkušební centrum munice. Následkem zemětřesení vypukl požár výrobní linky s následnými výbuchy v důsledku čehož došlo k totální destrukci většiny budov a u zbylých stojících objektů byl předpoklad velmi narušené stability.

Pro účely cvičení byly vytvořeny reálné podmínky pro zásah v několika pracovních sektorech, a to odbornou demolicí provozních a administrativních budov v areálu výrobního závodu. Převažujícím stavebním materiálem užitým na stavbu nosných i výplňových stěn těchto objektů byl zejména monolitický železobeton (překlady, panely) a také zdivo z tvárnic a pálených cihel. Vodorovné konstrukce a konstrukce schodišť byly provedeny z masivního železobetonu. Do celého cvičení byli zapojeni předurčení kynologové z České republiky a dále kynologové ze Slovenska. Praktické nasazování kynologických týmů a hodnocení jejich práce při plnění jednotlivých úkolů probíhalo soutěžní formou, kdy dvoučlenný kynologický tým plnil úkoly podle předem stanoveného scénáře. Součástí cvičení bylo i instrukčně metodické zaměstnání atestovaných kynologů a také cvičení USAR odřadu Praha a příslušníků ZÚ HZS ČR.

Organizátory cvičení bylo soutěžícím přiděleno pořadí, ve kterém se postupně vydávali na místo nasazení. Přeprava kynologického týmu z operační základny na daná pracoviště probíhala po vlastní ose – pěším přesunem na vzdálenost asi jednoho kilometru. Tým měl k dispozici mapku s jednoduchým náčrtem místa události. Po ukončení činnosti na sutinách byli kynologové se psy převáženi pomocí mobilní techniky zpět na operační základnu. Na místě nasazení čekal na psovody velitel zásahu (jeden z rozhodčích), který jim upřesnil situaci na místě zásahu a sdělil jim požadavek prohledání určených sektorů. V každém sektoru byli ukryti figuranti, za nález každého z nich přidělil rozhodčí soutěžícímu stanovený počet bodů.

Každý soutěžní tým během tří dnů absolvoval v rámci soutěže jedno noční a dvě denní nasazení. Kromě výše uvedených nasazení byly také jednotlivé kynologické týmy začleněny do struktury USAR odřadu Praha a prováděly vyhledávání zavalených osob na sutinách v různých lokalitách fiktivně zničeného města. Práce na sutinách byly ukončeny 16. června 2012 v odpoledních hodinách. Následující den proběhlo za účasti ředitele odboru IZS a výkonu služby HZS ČR plk. Dr. Ing. Zdeňka Hanušky slavnostní vyhlášení soutěže. První místo opanoval kynologický tým Městské policie Ostrava ve složení Miloslav Kučera a Naděžda Kramolišová (1.51.07 h; 2000 bodů), na druhém místě se umístil tým Svazu záchranných brigád kynologů ČR ve složení Petr Souček a Ladislav Pozdníček (2.08.42 h; 2000 bodů) a třetí skončil tým Městské policie hl. m. Prahy ve složení Jaroslav Filip a Miloslav Čeněk (1.57.30 h; 1900 bodů). Kompletní výsledky jsou k dispozici na webové stránce HZS ČR.

{Fotogalerie - web HZS ČR}


Projekt SAR System CZ

Informační portál a informační systém pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

                         

Prohlášení

Důležité: Informace, uveřejněné na tomto portálu z jiných zdrojů, slouží výhradně pro účely zpravodajství o aktuální události týkající se pátracích a záchranných akcí a nejsou nijak využity k výdělečné činnosti.

Přihlášení uživatele